Menu
پول اندک

پول اندک

مشارکت با پول اندک

تعداد زیادی از افراد

تعداد زیادی از افراد

گروهی از افراد که دارای علایق مشترک هستند

یک جمعیت قدرتمند

یک جمعیت قدرتمند

هر یک از افراد قدرت دسترسی به اهداف مالی را داراست

جذب سرمایه مردمی یا تامین مالی انبوه

کمپینی جهت حمایت جمعی افرادی مختلف از یک جامعه، معمولا جامعه کاربران ایتنرنت، و پرداخت بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت آغاز یک پروژه توسط افراد یا سازمان برگزار کننده کمپین است.

آخرین کمپین ها

campaign-8 Unsuccessful
 • مجموع جمع آوری ۱۲۰ ریال
 • 0%
 • حامیان 16
سایت چونک
سایت چونک که خود سایت هم هست قصد دارد تبدیل به یک شرکت سهامی عام شود با هدف توسعه فعالیت های آنلاین خود
campaign-7
 • مجموع جمع آوری ۰ ریال
 • 0%
 • حامیان 0
فراخوان خرید سهام تعاونی شرکت هفتا
فراخوان خرید سهام تعاونی شرکت هفتا (۳۰ درصد سهام به قیمت یک میلیارد و نیم ) ۴۰درصد هیت موسس و ۳۰ درصد فراخوان و اتحادیه تعاونی
campaign-3
 • مجموع جمع آوری ۱۰۰ ریال
 • 0%
 • حامیان 180
موسسه خیریه خرید کارت حمایت
وسسه خیریه خرید کارت همایت بخش مشارکت مردمی سازمان دارای مجوز فعالیت نسبت به تامین مددجویان هزینه تحصیلی هزار عضو تحت پوشش کلیه موارد پرداختی به حساب خیریه واریز میشود
campaign-2
 • مجموع جمع آوری ۰ ریال
 • 0%
 • حامیان 320
خیریه تعاونی زندانیان
خیریه تعاونی زندانیان پروژه ۲۰۰میلیون تومان صنایع دستعی از زندانیان زن و مرد تولید شده خریداری کنیم و به موزه ها و نمایشگاه ها هدیه کنیم (عصا٫ تسبیح٫ رحل قران و .....)
campaign-1 Unsuccessful
 • مجموع جمع آوری ۰ ریال
 • 0%
 • حامیان 0
شبکه خیریه های کشور
شبکه خیریه های کشور با هدف ایجاد نمایشگاه دایمی محصولات تولیدی صنایع دستی مددجویان تحت پوشش سمن ها در نظر دارد ملکی را بنام شبکه و مالکیت شبکه خریداری کند خرید و تجهیز و ...
campaign-6
 • مجموع جمع آوری ۱۰,۱۱۰ ریال
 • 0%
 • حامیان 6
تعاونی صنایع دستی با هدف ایجاد شبکه تامین مالی و ترویج این صنعت
محصول یک تعاونی مثل تعاونی صنایع دستی با هدف ایجاد شبکه تامین مالی و ترویج این صنعت (شرکت تعاونی تامین نیاز صنایع دستی کشور) و(گردشگری با هدف تامین سرمایه بازاریابی داخلی و بین ...
  TOP